insanlıq

insanlıq
is.
1. top. Bəşəriyyət, insanlar. Sən mükafatını insanlığa xidmətdə ara; Əbədi zövqü, təsəllini həqiqətdə ara. A. S.. Dünyada səfalət və fəlakət yalnız insanlığın yoxsul qisminə nəsib imiş. A. Ş.. İnsanlığa Tusilər, Səbuhilər verdik biz; Şerimizin qüdrəti bir dənizdir, bir dəniz. R. R.. Qoy bütün insanlıq səcdənə gəlsin; Ey şəhid qanından qızaran bayraq! B. V..
2. məc. İnsanpərvərlik, əsil insana xas olan sifət və fəzilətlər; mürüvvət. Kim ki insanı sevər, aşiqi-hürriyyət olur; Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur. M. Ə. S.. Yox kimsədə mərhəmətlə vicdan; İnsanlığı həp unutdu insan. H. C.. Rəşidin bu insanlığını və hümmətini hər kəs bildi. İ. M.. İnsanlıq sifətini itirmək – ədalətsiz, qeyri-vicdani iş görmək, insan adına layiq olmayan hərəkətlərə yol vermək. Kömək etmək imkanı əldə ikən bu vəzifədən boyun qaçırmaq insanlıq sifətini itirmək deməkdir. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bəşəriyyət — ə. 1) insanlıq, insanlar; 2) insanlıq, adamlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mürüvvət — is. <ər.> Mərd adama və həqiqi insana xas olan yaxşı sifətlər; rəhm, insaf, mərhəmət, insanlıq. Mürüvvət sahibi. – Mürüvvətə əndazə olmaz. (Ata. sözü). Yox kimsədə insafü mürüvvət; İblisəmi uymuş bəşəriyyət?! H. C.. Olmasaydı bizdə, yarəb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adəmiyyət — ə. adamlıq, insanlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • insani — ə. adama yaraşan tərzdə; insanlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • insaniyyət — ə. 1) insanlıq; 2) bütün insanlar; bəşəriyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mərdi — f. 1) kişi cinsinə aid olan; kişilik; 2) qoçaqlıq, igidlik, qəhrəmanlıq; 3) adamlıq, insanlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mərdümi — f. insanlıq, adamlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nasut — ə. 1) insanlıq, insaniyyət; 2) insanla əlaqədar olan şey(lər) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • adamlıq — is. 1. İnsanlıq, tərbiyəlilik; ünsiyyət, adamlarla yola getmə. Onun heç bir adamlığı yoxdur. – <Nəcəf:> Bu da bizim adamlığımız!. . İ. Ə.. 2. Doğruluq, alicənablıq, insanpərvərlik, xeyirxahlıq, yaxşılıq. . . . adamlıq Adətən saylara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • adəm — <ər.> bax adam. Səcdə qıl yarə könül, baxma o zahid sözünə; Adəm ol, mətləbi qan, eyləmə şeytan ilə bəhs. S. Ə. Ş.. ◊ Adəm alması anat. – qığırdağın çıxıq yeri; xirtdək. . . Adəm alması deyilən xirtdək sümüyündən heç bir əsər əlamət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”